MUHASEBE HİZMETİ

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre apartman, site veya tesis yönetiminin mali yıl bütçesinin, Kat Malikleri Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilmesi gerekir. Yönetim Kurulu, Genel Kurulda kabul edilen mali yıl bütçesini, İşletme Projesi’ni hazırlar ve site sakinlerine tebliğ eder. Kesinleşmiş İşletme Projesi çerçevesinde toplanacak avans ve aidatlar sitenin mali bütçesini oluşturur. Bu kapsamda;

 • İşletme bütçesinin hazırlanması,
 • Karar defteri, işletme defteri gibi resmi defterlerin noter tasdik işlemlerinin yaptırılması ve yıl sonunda kapattırılması,
 • avans ve aidatların site yönetim hesabında toplanması,
 • ortak mahal elektrik, su, doğalgaz aboneliklerinin yapılması,
 • bütçede öngörülen mal ve hizmet alımlarının yapılması,
 • mal ve hizmet alım faturalarının ödenmesi,
 • personel maaşlarının ödenmesi,
 • ortak mahal aboneliklerine tahakkuk eden faturaların ödenmesi,
 • muhasebe kayıt işlemlerinin yapılması,
 • Banka hesap hareketlerinin günlük takibi,
 • Aidatını ödemeyen site sakinleri için yasal işlem yapılması,
 • Her ayın sonunda mali raporların Yönetim Kuruluna sunulması,
 • Her yılın sonunda yıllık faaliyet raporunun Genel Kurul’a sunulması ve gerekli diğer işlemlerin yapılması Norma Yönetim tarafından sağlanır.

Apartman yönetimi, site yönetimi ve bina yönetimi  aidat hesaplama sırasında aidatların kat maliklerinden ve kiracılardan ayrı hesaplama usullerine göre toplanması gerektiği hususu dikkate alınarak, hizmetlerin en uygun maliyetle temin edilmesi esası gözetilerek hesaplanan aidatlar yıllık işletme projesinde belirtilir ve kat maliklerinin onayına sunulur. Kat maliklerince kabul edilen aidatlar karar defterine yazılır ve onaylanır.

Binalarda, apartman ve sitelerde aidatların zamanında ödenmesi hayati önemi haiz konudur. Aidatların zamanında ödenmemesinin verilen hizmeti aksatacağı unutulmamalıdır.

Apartman aidat hesaplamalarında Kat Mülkiyet Kanunu’nun ilgili maddesi Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça;

Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; katılmakla yükümlüdür.

Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Site, bina veya yapının yönetimi için belirlenen aidatın tahsil edilmesi, gecikme halinde uyarı yapılması ve ödenmezse yapılması gerekli diğer işlemler Norma Yönetim tarafından hızlı bir şekilde gerçekleştirilir.

Open chat
1
Canlı Destek
Norma Group
Merhaba. Bizimle Whatsaap'tan iletişime geçmek için sol alt taraftaki icona tekrar tıklayın.