HUKUK HİZMETLERİ DANIŞMANLIĞI

Apartman ve sitelerin yönetim kurullarının, kat malikleriyle ilgili ihtilaflarının çözülmesi için yönetime ilişkin mevzuatın iyi bilinmesi gerekmektedir.

Site yönetimine ilişkin hemen her kurum ve işlemin nasıl oluşturulacağı veya nasıl gerçekleştirileceği mevzuatta ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu bakımdan yönetim organlarının hukuka uygun oluşturulmaması halinde yaptıkları işlemlerin ve genel kurulların çağrı yapılması aşamasından kararların imzalanması aşamasına kadar- kanuna aykırı gerçekleştirilmesi halinde genel kurulda alınan kararların hukuken geçersiz sayılabilecek olması göz önünde bulundurulduğunda yönetime ilişkin her işlemin yapılmasında hukuk desteği temin edilmesi bir zorunluluktur.

Norma Yönetim bir hukuk bürosu değildir; fakat ekibimizde yer alan hukukçularımız ve çözüm ortağımız hukuk bürolarıyla yönetime ilişkin hukuki meselelerinizin çözümünde hukuk danışmalığı ve hizmeti almanızı temin ediyoruz.

Yönetime ilişkin temin edeceğimiz hukuki hizmetler;

 • Yönetim organlarının oluşturulmasının, toplantı için kat maliklerine çağrı yapılmasının ve genel kurul toplantılarının gerçekleştirilmesinin Kat Mülkiyeti Kanunu’na uygun olarak gerçekleştirilmesi,
 • Apartman, Site ve Tesis Yönetimine ilişkin konularda hukuki danışmanlığın temini,
 • Kat maliklerinin taşıdığı yükümlülükleri ve uymamaları halinde karşı karşıya kalacakları hukuki sorumlulukların kendilerine tebliği,
 • Meydana gelen hukuki ihtilafların çözümünde hukuki destek, sözlü veya yazılı mütalaa hazırlanması,
 • Bina yönetiminin taraf olacağı sözleşmelerin (alım-satım, iş vb.) hazırlanması ve uygulanmasının temini
 • Alınacak her türlü kararın ve yapılacak işlemlerin yasalara uygun olarak yapılmasının sağlanması,

Peki geciken veya ödenmeyen aidat borçlarının tahsil edilmesi konusunda neler yapıyoruz?

Günümüzde yönetimlerin hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde, mali hedeflere en sağlıklı biçimde ulaşmasında aidat alacakların hızlı bir şekilde tahsil edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu konunun profesyonel yöntemlerle çözülmemesi halinde komşuluk ilişkilerinin zarar gördüğü malumdur.

Norma Group; Aidat Alacakları Takip Hizmeti ile alacağın en kısa sürede ve hem alacaklı hem borçlu için en uygun şekilde tahsil edilmesini sağlar.

Alacak Takip Hizmeti ile alacağın tahsil edilmesi süreci;

Borçlu ile İletişim ve Uzlaşma

 • Borçluya ait iletişim kanalları tespit edilir ve ulaşılır,
 • Borcu bulunduğu, borcun miktarı, ödemenin gecikmesi halinde faiz vb. masraflarla borç miktarının artacağı, ödenmemesi halinde kendisi için hukuken ne gibi olumsuz sonuçları olabileceği anlatılır.
 • Ayrıntılı raporlama yapılır.
 • Hazırlanan raporla borçlu bilgilendirilir.
 • Borçlu mercek altına alınır, tahsilatı hızlandırabilecek veriler düzenli olarak kontrol edilir.

Yasal Süreç

Alacak Takip Hizmetlerimiz kapsamında borçlu ile iletişim ve uzlaşma aşamasındaki tüm çalışmalarımıza rağmen tahsilatın gerçekleşmediği ve yasal takibin kaçınılmaz olduğu dosyalarda yönlendirme ve yasal sürece ilişkin danışmanlık hizmetleri de veriyoruz.

Norma Group bir Hukuk veya Avukatlık Bürosu değildir. Dolayısıyla kurumsal olarak yasal takip başlatamayız, dava açamayız. Ancak, çözüm ortağımız olan hukuk büroları veya alanında uzman avukatlar kanalıyla aidat alacaklarının tahsil edilmesinin yasal sürecinde de sizlerin yanında yer alıyoruz.

Bilgilendirme ve raporlarla insan ve çözüm odaklı yürüttüğümüz sürecin yasal sürece taşınmasının gerektiği hallerde aidat alacaklarının tahsili konusunda icra takip işlemlerinin yapılmasında ve gerekirse dava aşamalarında hukuk desteği alınmasını temin ediyoruz.

Open chat
1
Canlı Destek
Norma Group
Merhaba. Bizimle Whatsaap'tan iletişime geçmek için sol alt taraftaki icona tekrar tıklayın.